Nha khoa catarina

Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về bổ nhiệm người nhà, tinh giản biên chế

Vbnews

10:52 07/11/2019


Bộ Nội vụ thừa nhận một số vấn đề nóng trong lĩnh vực quản lý như tinh giản biên chế, bổ nhiệm cán bộ vẫn còn sai phạm. Các nội dung này sẽ được chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.

Sáng nay (7/11), sau phiên đăng đàn của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Ông Tân sẽ trả lời về các nhóm vấn đề gồm: Sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.


Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Hoàng Hà.

Báo cáo một số nội dung liên quan về các nhóm vấn đề này được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ký gửi đến các đại biểu Quốc hội trước đó.

Theo số liệu từ báo cáo, tính đến ngày 30/9, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với năm 2015.

Riêng năm 2019, Bộ Nội vụ đã thẩm định 63/63 tỉnh, 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ, tổng biên chế sự nghiệp của các bộ, ngành giảm 11,85% và địa phương giảm 4,26% so với năm 2015.

Về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Bộ trưởng Nội vụ cho biết tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tinh giản là 40.500 người.

Trong khi đó, vẫn còn có những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, như bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; bổ nhiệm quá số lượng quy định; chưa đáp ứng về trình tự, thủ tục bổ nhiệm; bổ nhiệm người nhà, người thân…

Bộ Nội vụ nhấn mạnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ tại các bộ, ngành, địa phương.

Kết quả thanh tra từ ngày 1/1/2017 đến 30/9/2019 cho thấy Thanh tra Bộ Nội vụ đã thực hiện 41 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, trong đó có nội dung thanh tra về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức; kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu…

Qua thanh tra đã phát hiện hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ của các bộ, ngành, địa phương, như tuyển dụng công chức, viên chức còn có nơi thông báo công khai không bảo đảm quy định, quy định bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí dự tuyển; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Cũng trong thời gian này, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị các bộ, ngành, địa phương thu hồi 21 trường hợp bổ nhiệm và 233 trường hợp tuyển dụng không đúng quy định.

Theo ZingNews

GÓC NHÌN